Małopolska Droga św. Jakuba

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Etap 6: Probołowice ? Pałecznica

W etapie 6 Szlak wkracza na tereny wyżynne, prowadząc wśród wzgórz i pagórków Wyżyny Małopolskiej. Odcinek ten liczy ok. 20 km. Z Probołowic szlak wiedzie przez Czarnocin, następnie przekracza szosę i przez Koryto, Kobylniki, dochodzi do położonego w niecce Skalbmierza. Stamtąd, wzdłuż szosy na Miechów, szlak odbija na Pałecznicę. Asfaltowa droga prowadzi pod górę, prosto do skrzyżowania w Rędzinach. Dalej przez Tempoczów-Rędziny oraz Winiary szlak dochodzi do Pałeczniczy.

 


 


CZARNOCIN

Początki parafii w Czarnocinie datowane są na połowę XIII wieku. Nad wsią góruje kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z połowy XIV wieku. W przedsionku kościoła znajduje się kropielnica przerobiona z figury przydrożnej.

 


 


SKALBMIERZ

Pierwszy źródłowy dokument dotyczący Skalbmierza datuje się na początek XIII wieku, natomiast ślady osadnictwa pochodzą z okresu kultury łużyckiej. Akt lokacyjny wydano w 1342 roku. Rozwój miasta został wstrzymany w XVII w. przez liczne pożary, epidemie, najazdy Kozaków i potop szwedzki. Do najważniejszych zabytków należy kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Pierwszy, romański kościół wzniesiono na początku XII wieku, natomiast obecna, gotycka świątynia pochodzi z wieku XV.

 


 


PAŁECZNICA

Gmina Pałecznica posiada w herbie wizerunek św. Jakuba Starszego Apostoła. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku. W XVI wieku świątynia pełniła funkcję zboru kalwińskiego, a później ariańskiego, po czym została ponownie konsekrowana. Obecny kościół posiada wygląd nadany w 1826 r., kiedy to przeprowadzono gruntowną restaurację. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z okresu od drugiej połowy XVII wieku do końca XIX wieku. W lewym (północnym), bocznym ołtarzu znajduje się obraz św. Jakuba Starszego Apostoła w płaszczu pielgrzyma, trzymającego w dłoni kij pątniczy z przyczepionym bukłakiem na wodę. Przystrojenie obrazu srebrną sukienką świadczy o trwającym do dzisiaj kulcie świętego.